SUNUŞ

 

Günümüzde birçok yayın ne yazık ki branşı olmayan ikinci el öğreticiler tarafından yazılmaktadır. Bu durum, bilinmeyeni bilir hale getirmek, basite indirgemek ve okuyucuya sunmaktan çok uzaktır. Bu tür kişilerin yazdıkları yayınlar, bilinmeyeni daha karmaşık bir duruma getirmekte ve öğrenmek isteyenleri caydırmaktadır.

?Dünyanın merak ettiklerini araştırmak istiyorum: Nasıl?? kitabı tüm bilim dalları lisans veya lisans üstü düzeyde okuyan öğrenciler ve araştırıcılar için çok faydalı olacağı kanısındayım. Kitabın anlaşılır olması, yöntemleri öğretici, doğru ve yerinde kullanımlarını sağlayacı ve sonuçların yorumlayıcı olmasına özen gösterdim.

Kitaba başlamadan önce, Biyoistatistik dersi alan öğrencilerin dersi anlamadığından, zevk alamadıklarından ve ellerindeki kaynakların terminolojiyi iyi açıklamadığından yakındıklarını sık sık gözlemledim. Kliniklerde, temel tıp bölümünde veya sağlık alanında araştırma yapan araştırıcıların da benzer durumda olmalarını görmek, beni böyle bir kitabın yazılmasına özendirdi.

Biyoistatistik teminolojisinin anlaşılmadığı için, yöntemlerin anlaşılmadığı düşüncesindeyim. Anlamak zihinde birleştirmektir.Biyoistatistiği öğretmenin tek yolu yabancı dil öğretir gibi davranmak gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle kitapta terimlerin açıklanmasına önem verdim.  

Dilimizde istatistik kelimesinin basit anlamda kullanılıyor olması, dersi alan öğrencilerin bu konuda hazırlıklı olmadığını gösterir. Latince ?State? ?devlet? kelimesinden neden türetildiğini incelemek, tarihsel gelişimini mutlaka öğrenmek gerekir. Bu durumda gelişmiş ülkelerin gizemi açığa çıkar!

İstatistik bilim dalı, 18. yy dan önce doğdu. Devletin, bilim adamlarına daha doğru karar vermek için yöntemler geliştirilmesi gerektiğini istemesi, tüm bilimsel gelişmeler için bir başlangıç noktası olduğunu söylemek bir abartı olmaz. İstatistik yöntemler için ilk kez Council of State, ?Devlet Konseyi?, devletin danışma konseyi denmesi, çok anlamlıdır. Daha sonra Art of State ?Devlet Sanatı?denilmiştir.    

Araştırıcı, karar vermede başarılı olması için istatistik yöntemleri öğrenmek zorundadır. Bu bir zorunluluktur. Doğru karar verme bir yetenek değildir. Öğrenilir bir davranıştır. Bu durum için ülkemiz çok geç kalmıştır.

İstatistik bilim dalı olmakla birilikte, bir sanat olduğu bilinmektedir. Sanat olması, araştırıcının araştırma yaparken göstermesi gereken titiz davranışın, bir sanatçının eserini ortaya koyarken göstermekte olduğu titiz davranışla olan benzerliğidir. Bu anlayış araştırıcının aynı zamanda bir sanatçı gibi davranması gerektiğini açıklar.

Sunulan kitap, klasik bir ders kitabından çok, her yanıyla öğretici ve değişik seçenekler içermektedir. İyi bir araştırma yapmanın ve sonuçlandırmanın en önemli ilkelerinden biri de, yansız ve hatasız olunmasıdır. Yansızlığı sağlamanın ve yapılacak olan hatayı minimum düzeye indirgemenin, bir eğitim işi olduğuna ve yayınlarla öğretilmesi gerektiğine inanmaktayım.

Yayınlanan kitapta okuyucuların, istatistiğin teorisi veya belirli bir matematik bilgisinin olmadığı varsayılmıştır.

 

                                                                Prof.Dr.M.Yusuf ÇELİK

Statistics Help Data Analysis

Why the Meta Analysis is Original and How does it Provide
the Best Evidence?
Yusuf Celik
1PhD, Prof. Dr. Biruni University, Medical Faculty, Department of Biostatistics, Editor-in-Chief of the IJBCS journal, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., GSM: +905325906032

New and Past Issues

Testimonials

Be approximately right rather than exactly wrong. -John Tukey 
“The History of Science has suffered greatly from the use by teachers of second-hand
material, and the consequent obliteration of the circumtances and the intellectual atmosphere in
which the great discoveries of the past were made. A first hand study is always instructive, and
often…full surprises.” –Ronald Aylmer Fisher
To uderstand God’s thoughts we must study statistics, for these are the measure of His
purpose” - Florance Nightingale
“If I had an hour to solve a problem I'd spend 55 minutes thinking about the problem and 5
minutes thinking about solutions.” ― Albert Einstein